Tull

När det kommer till logistikflödet är det inte bara spedition och transporter som ska flyta. Tullfrågor, handelsdokument, tillstånd, licenser och import-/exportdokument är minst lika viktiga faktorer för att ditt gods ska komma fram smidigt.

Överlåt gärna hela eller delar av din tullhantering till oss. Vår egen tullavdelning hanterar hela kedjan och alla typer av import- och exportrelaterade procedurer, tullklarering samt transitering. Hos oss får du professionell hjälp med dina tullpapper.

Som Norge-specialister har vi också upparbetade och specialiserade rutiner för norska tullärenden och är fullt integrerade med både den norska och svenska tullen.


Tullager

Vi erbjuder tullager för oförtullat gods. Där ligger ditt gods tryggt lagrat tills det är aktuellt att tas i bruk.

Vi kan även tullagra varor som inte uppfyller alla importrestriktioner i väntan på importlicensen och har kompetens för att administrera icke-deklarerade varor från ett lager till ett annat.

2013 © Produced by Sveabyrån